ENIMA Pro v oblasti pozemního stavitelství pokrývá kompletní rozsah výstavby a rekonstrukcí průmyslových a občanských staveb. Stavby pozemního stavitelství musí splňovat jasné podmínky kvalitního prostředí účelu, pro který je daný objekt navrhován a kvalita samotného provedení musí zajišťovat předpokládanou životnost objektu. Znamená to vytvoření provozně promyšlené a estetické architektonické formy objektu, která bude splňovat veškeré požadavky na vnitřní prostředí a urbanistické a ekologické požadavky vzhledem k okolí objektu. U občanských stavbem, kde je nutné řešit specifiká kritéria ekonomického řešení stavby v návaznosti na dotace EU, problematiku bezpečnosti, funkčnost stavby z pohledu nejnovějších technologií se plně osvědčuje propojení samotné realizace s naší divizí inženýringu. Výstavba a rekonstrukce průmyslových staveb, jakými jsou průmyslové areály a halové objekty pak dotvářejí komplexnost našich služeb.