ENIMA PRO je významným tuzemským dodavatelem technologických celků v oblasti železniční dopravní infrastruktury. Základní problematika činnosti je věnována projekci, výrobě a montážím trakčního vedení pro železnici, dodávkami elektrotechnologických celků měníren,  transformátorových stanic a elektrického ohřevu výhybek. 

Slaboproudá technikaSlaboproudá technikaSlaboproudá technika