ENIMA Pro řeší provádění inženýrských a dopravních staveb, včetně výstavby a obnovy propustů, železničničních přejezdů a nástupišť. Nedílnou součástí těchto staveb je realizace opěrných a protihlukových zdí, zámkových a kamenných dlažeb. Oblast mostního stavitelství je zastoupena rekostrukcemi a opravami mostních konstrukcí.