Nejkvalitnější služby v oboru

 

 

 

 

Společnost se zabývá inženýrskou
činností v oblasti elektrotechniky
a stavitelství

Přečíst více

https://enimapro.cz/slider/slider1.jpghttps://enimapro.cz/slider/slider2.jpghttps://enimapro.cz/slider/slider3.jpg

Je nesporný faktem, že veřejné osvětlení je nyní nedílnou součástí naší občanské infrastruktury. Pomáhá při bezpečném pohybu v silničním provozu, přineslo světlo do našich měst a obcí. Jaké vlastně budou potřeby silničního osvětlení v budoucnu? Zatím nevyzkoušené pokročilé technologie pro motorová vozidla, jako jsou inteligentní osvětlení, regulace rychlosti a odstupu, může odstranit potřebu pro osvětlování dopravních tras. V městských aglomeracích je stále větší tlak na využívání hromadné dopravy, rozvoje cyklistiky v zájmu ochrany zdraví, a ve snaze snížit znečištění a dopravní zácpy. Nicméně, v dohledné budoucnosti potřeba pro silniční osvětlení zůstane. Pod rostoucím legislativním tlakem však bude nutno sladit budování tras s naší odpovědností k udržitelnosti a změnám klimatu. Je nutné brát v úvahu i samotné stárnutí populace. Lidské oko také stárne, stává se náchylnější k oslnění a snižují se jeho schopnosti rozlišovat detaily. Již dnes se touto problematikou zabývá řada celosvětových výrobců nejen úrovni samotné energetické náročnosti (LED technologie), barevného podání, ale primárních systémů řízení osvětlení, jež umožňuje úpravu intenzity a barevnosti v reálném čase.