Existuje mnoho možností jak zmírnit hluk a které jsou využitelné na železnicích. Některé z nich, jako jsou protihlukové stěny, mají známý účinek a jsou široce využívané. Ostatní, kupříkladu kolejnicové absorbéry, akustické broušení kolejnic nebo nízké protihlukové clony, jsou stále z různých důvodů kontroverzní. Jelikož jednotlivé železnice mají omezené možnosti tato kontroverzní opatření široce testovat, rozhodla se Network Noise of UIC shromáždit výsledky a podmínky měření těchto tří opatření vedoucích ke snížení hluku. Tato zpráva nejprve popisuje několik základních prvků snižujících hluk, jakož i veličiny, které jsou zásadní pro pochopení předkládaných argumentů. Poté podrobněji popisuje tři způsoby zmírnění hluku, vysvětluje proč jsou kontroverzní, v závěru uvádí výčet dosavadních zkušeností a komentuje je.

Zdroj: Prokop rail, a.s.